• Svenska
 • English

Lingsom tekee tulkkauksesta ja kääntämisestä viestintää, ei hallintoa. Se parantaa sosiaali-, oikeus- ja pelastusalan palveluja.

Lingsom on digitaalinen ratkaisu tulkkaus- ja käännösprojektien hallintaan yksinkertaisella tavalla, joka vaatii sekä kielipalvelujen ostajilta että niiden tarjoajilta mahdollisimman vähän vaivaa hallinnoinnin suhteen.

Tulkkauksen, viittomakielen tulkkauksen ja käännöspalveluiden järjestäminen on monimutkaisempaa kuin voisi kuvitellakaan.

Kielipalveluiden käyttö helpottaa arjen tilanteita esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, koulussa tai tullissa. Se helpottaa sopimusten tekemistä liikesuhteissa ja viranomaistoiminnassa. Se luo ymmärrystä ja selkeyttä oikeudellisissa ja lainvalvontaan liittyvissä yhteyksissä.

Terveydenhuollossa se voi olla elämän ja kuoleman kysymys. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että ihmiset voivat ymmärtää toisiaan paremmin eri tilanteissa. Hallinnosta ei pitäisi olla kyse.

 • Lingsom on ohjelmistoratkaisu tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen koko prosessin hallintaan – tilauksen luomisesta koordinointiin ja taloushallintoon.
 • Lingsom tuo kielipalvelujen ostajien ulottuville laajan valikoiman tarpeitanne vastaavia kielipalvelujen tarjoajia. Se parantaa palvelutasoa ja minimoi samalla hallinnollisen työn.
 • Lingsom kokoaa kaikki tilauksia ja toimituksia koskevat tiedot yhteen paikkaan – omaan järjestelmäänne. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti sekä tilausten tekemistä että toimeksiantojen koordinointia, taloushallintoa ja seurantaa.
 • Lingsomia voi hyödyntää heti käyttövalmiina pilvipalveluna, mutta se voidaan myös räätälöidä tarpeisiinne ja sitä voidaan hallinnoida paikallisesti esimerkiksi tiukkojen turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi

6 LINGSOMIN VÄLITÖNTÄ HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE

1

KESKITTÄÄ KAIKKI KIELIPALVELUT YHTEEN PAIKKAAN

Voitte helposti luoda tilaukset ja koordinoida tulkkaus- ja käännöstoimeksiannot suoraan Lingsomissa. Lingsom myös keskittää kaikki palveluntarjoajat yhteen paikkaan, omaan järjestelmäänne. Saatte yleiskuvan nykyisistä tilauksista ja voitte tehdä niihin muutoksia ilman, että joutuisitte käyttämään useiden eri palveluntarjoajien järjestelmiä.

2

VÄHENTÄÄ HALLINTOA JA YKSINKERTAISTAA KIELIPALVELUJEN SEURANTAA

Talousosastot rakastavat Lingsomia. Kaikki tarvittavat tiedot kulkevat tilauksen mukana jokaisessa vaiheessa, ja niitä on helppo verrata palveluntoimittajan laskutukseen, mikä takaa täydellisen läpinäkyvyyden mahdollisimman vähällä askartelulla.

3

SAATTE KÄYTTÖÖNNE ENEMMÄN KIELITAITOA

Kun kielipalvelujen hankinnat ovat nykyään laajoja, pienillä yrityksillä on usein rajalliset mahdollisuudet osallistua niihin. Tämä johtaa siihen, että harvinaisempien kielten tai paljon kysyttyjen kielten tulkkien tarjonta on rajallista ja joskus tulkeista on jopa pulaa. Lingsomin avulla jokainen tilaus sovitetaan yhteen pätevän palveluntarjoajan kanssa. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti palvelujen hallintaa, jolloin palvelujen ostaja voi tehdä kattavampia hankintoja ja saada käyttöönsä suuremman joukon palveluntarjoajia.

4

VARMISTAA, ETTÄ VAATIMUKSET TÄYTTYVÄT JOKA KERTA

Tilausta tehtäessä on helppo määritellä toiveet ja vaatimukset osaamisen, sertifioinnin, toteutustavan (paikan päällä tai etänä) ja monen muun ominaisuuden suhteen, jolloin saatte joka kerta palvelua, joka täyttää tarpeenne. Voitte hyödyntää omia hyväksyttyjen kielipalvelujen tarjoajien listoja. Asioita ei tarvitse tarkistaa moneen kertaan, sillä voitte luottaa siihen, että jokainen tilaus täyttää vaatimukset.

5

AUTOMAATIO JA ÄLYKÄS YHTEENSOVITTAMINEN SÄÄSTÄVÄT AIKAA

Lingsomissa on automatisoitu kaikki se, mitä voidaan automatisoida. Tämä tarkoittaa, että manuaalinen työ voidaan kohdistaa tehokkaasti. Automaatio mahdollistaa myös sen, että palveluntarjoajat löytyvät silloinkin, kun vahvistettu toimittaja ei ole käytettävissä tai teille tulee uusia tarpeita.

6

PARANTAA SOSIAALI-, OIKEUS- JA PELASTUSALAN PALVELUITA

Lingsomin avulla saatte nopeammin tulkkauspalveluja myös harvinaisemmilla kielillä. Näin voitte tarjota parempaa palvelua yleisölle. Kun käytössä on vankka tuki seurantaa ja arviointia varten, on myös helpompi varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti.

LINGSOM YKSINKERTAISTAA PROSESSIT – TEHTÄVIEN LUOMISESTA KIELIPALVELUISTA MAKSETTAVIEN PALKKIOIDEN HALLINTAAN.

Lingsomin avulla tulkkausten ja käännösten tilaamisesta, koordinoinnista ja hallinnoinnista tulee suoraviivaista. Teette vain tilauksen tarpeittenne pohjalta – organisaation peruskriteerit ja -ehdot sekä hyväksytyt palveluntarjoajat on jo tallennettu järjestelmään – ja Lingsom automatisoi suuren osan muusta hallinnoinnista. Kun toimeksianto on suoritettu, voitte luottaa siihen, että teillä on oikea dokumentaatio taloushallintoa ja kielipalvelujen käytön seurantaa varten.

 • Kielipalvelujen tarjoajat rekisteröidään järjestelmään, ja he pääsevät näkemään ennalta määritellyt ohjeet ja tiedot, joita tarvitaan projektien toteuttamiseen.
 • Kutakin projektia tarjotaan automaattisesti ensisijaiselle palveluntarjoajalle, joka täyttää tilauksen kriteerit.
 • Sinä hallinnoit projekteja ja seuraat niiden etenemistä Lingsom-järjestelmässäsi.
 • Kaikki projektiin liittyvät tiedot ja viestintä tallennetaan yhteen paikkaan, mikä vähentää sähköpostin käyttöä projekteissa.
 • Raportit ja asiakirjat ovat valmiina, kun projekti saadaan päätökseen.
 • Lingsomin avulla voit helposti seurata esimerkiksi palveluntarjoajien laatua, budjettia ja toteutuneiden projektien määrää.

Good examples

Manaara minskar administration med Lingsom

(IN SWEDISH) Språktjänstföretag måste kunna arbeta smart, snabbt och automatiserat för att leverera sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Systemstöd har tidigare varit förbehållna de stora aktörerna, men Manaara, ett finskt språktjänstföretag specialiserat på arabiska och finska, har hittat sin lösning i SaaS-tjänsten Lingsom. 

Läs mer >>

UKK – USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LINGSOMISTA

Mitä kielipalvelujen tarjoajia järjestelmässä on käytettävissä?
Lingsom on oma työkalunne kielipalvelujen hallinnointiin, joten juuri teidän organisaationne sopimussuhteiset ja hyväksytyt palveluntarjoajat ottavat pyyntöjä vastaan ja saavat toimeksiantoja.

Helpottaako Lingsom kielipalvelujen hankkimista?
Koska Lingsom automatisoi ja virtaviivaistaa kielipalvelujen hallintaa, se luo myös mahdollisuuden hankkia lisää palveluntarjoajia – sekä suuria että pieniä yrityksiä –ilman että hallinnollinen taakka kasvaa. Tämä puolestaan mahdollistaa tulkkaus- ja käännöspalvelujen saatavuuden useammilla kielillä ja tuo tarjolle laajemman valikoiman palveluntarjoajia.

Voivatko eri osastot tilata tulkkauspalveluja Lingsomin kautta?
Lingsomin avulla voi määrittää käyttäjiä ja osastoja sen mukaan, mikä sopii organisaatiollenne parhaiten, ja luotte automaattisesti hallinnointia yksinkertaistavia työnkulkuja. Organisaation eri osastoilla ja toiminnolla voi olla erilaisia tulkkitarpeita, ja laskutuksen tulee kohdistua eri kustannuspaikoille. Lingsom pitää kirjaa kaikista näistä seikoista, jotta työntekijäsi voivat keskittyä tarjoamaan erinomaista palvelua.

VARAA ESITTELY

HALUAN TIETÄÄ, MITEN LIIKETOIMINTANI VOI HYÖTYÄ LINGSOMISTA

Tätä lomaketta käyttämällä annan Lingsomille suostumukseni siihen, että yritys voi käsitellä tietojani digitaalisesti varauksen tekemiseksi ja lähettääkseen minulle tietoja Lingsomista.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

LINGSOMIN TEKIJÄT OVAT KIELIPALVELUALAN AMMATTILAISIA JA HE OVAT SUUNNITELLEET OHJELMISTON ALAA VARTEN

Lingsom on digitaalinen järjestelmä, joka on suunniteltu käännös- ja tulkkausprojektien vaivattomaan, turvalliseen ja tehokkaaseen hallintaan niin, että sekä palvelujen ostajien että tarjoajien hallintokustannukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Lingsom on rakennettu kielipalvelualan käytännön kokemusten ja tarpeiden pohjalta, ja se tarjoaa ainutlaatuisen järjestelmätuen kaikille kielipalvelujen parissa työskenteleville, yrityksen tai organisaation koosta riippumatta, ovatpa he sitten kielipalvelujen tarjoajia tai ostajia, ja edustavatpa he yksityistä tai julkista sektoria. Tutustu Lingsomin hyötyihin varaamalla esittely.