• Suomi
  • English

Aktuellt

Språk är kommunikation, inte administration.

Att arbeta med tolkning, teckenspråk och översättning handlar om att låta människor förstå varandra bättre i så många olika sammanhang. Vad det inte borde handla om är administration.

Lingsom är en digital lösning för att hantera projekt kring översättningar och tolkningar på ett sätt som blir enkelt och med minimal administration både för beställare och leverantörer av språktjänster.

Lingsom för företag

Med Lingsom skapar du nya affärsmöjligheter och fördjupade kundrelationer genom smidig hantering av språktjänster.  

Snabb automatiskt hantering av leverantörer sparar mycket tid. 

Stor tillgång till kvalificerade tolkar och snabba svarsvägar gör det enklare att hantera affärsmöten på olika språk. 
 

Samma verktyg används för hela företagets språkbehov Det gör uppföljning väldigt enkel. 

Lingsom för offentlig sektor

Med Lingsom förbättras medborgarservicen genom att tolktjänster och översättning kan erbjudas snabbare och för fler språk.  

Lingsom ser till att krav och behov uppfylls vid varje beställning.  

Lingsom minskar administrationen kring språktjänster och underlättar uppföljning. 

Lingsom sparar tid för beställare och koordinatorer med smarta matchningar. 

Lingsom för språkföretag / LSP

Lingsom ger avancerat, men lättanvänt, systemstöd till språkföretag oavsett storlek och ökar möjligheten att delta i upphandlingar och större projekt.   

Lingsom ger full kontroll över uppdrag både för egna projekt och för frilansare.  

Lingsom är enkelt att sätta upp och hantera som en molntjänst. 

Lingsom är utvecklat av språkbranschen och vet vad som behövs för att få smidiga projekt.

Artikel

Manaara minskar administration med Lingsom

Språktjänstföretag måste kunna arbeta smart, snabbt och automatiserat för att leverera sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Systemstöd har tidigare varit förbehållna de stora aktörerna, men Manaara, ett finskt språktjänstföretag specialiserat på arabiska och finska, har hittat sin lösning i SaaS-tjänsten Lingsom. 

Läs mer >>

Lingsom är skapat för språkbranschen

Lingsom är ett digitalt system för att hantera projekt kring översättningar och tolkningar enkelt, säkert, effektivt och med minimal administration både för beställare och leverantörer. Lingsom är skapat utifrån praktiska erfarenheter och behov inom språkhantering och ger unik tillgång till systemstöd för alla som arbetar med språktjänster, oavsett storlek och oavsett om man är leverantör av språktjänster eller beställare inom privat eller offentlig sektor. Upptäck fördelarna med Lingsom genom att boka en demo