Lingsom på LinkedIn

Lingsom finns nu på plats på LinkedIn. På vår företagssida kommer ni kunna följa nyheter och annan information från oss på Lingsom, så följ oss där.