• Suomi
  • English

Lingsom är ett affärssystem för språkbranschens behov.

Lingsom är ett system för effektiv och säker hantering av tolk- och översättningsuppdrag. Med Lingsom blir det enklare och snabbare att koordinera beställningar, från skapandet av en ny beställning till kontakten med uppdragstagare och hela vägen till faktureringen. Det professionella systemets intuitiva användargränssnitt effektiviserar arbetet för alla.

Lingsom ger tillgång till en avancerat plattform för hantering av språktjänster – oavsett om du är ett stort eller litet språkföretag. Det är unikt i sitt slag och öppnar upp helt nya möjligheter att delta i upphandling där systemstöd är ett krav, förutom att minskar administrationen och ger dig mer tid att utveckla din verksamhet. 

6 snabba fördelar med Lingsom för språkföretag...

1

Full koll på kunder, beställare och uppdragstagare

I Lingsom har du omedelbar tillgång till all information om såväl beställare som uppdragstagare. Det är det som gör smart automation möjlig och som sparar dig mycket tid och arbete.

För beställare vet du vilken organisation och avdelning de tillhör, hur deras beställningar ska faktureras, vilka krav som ställs på uppdragstagare, prisnivåer och mycket mer. Med all data på plats blir det inga missuppfattningar eller fördröjningar i projekten.

För uppdragstagare, som till exempel dina frilansare, kan du t.ex. har tillgång till aktuella kontaktuppgifter, CV, kunskapsnivå och certifieringar, aktuell taxa, uppgifter kring ersättning som bankkonto och deras tillgänglighet i kalendern för den aktuella beställningen.

2

enklare Koordinering av beställningar med smart matchning

Eftersom Lingsom håller koll på beställningens krav och på uppdragstagarnas profil och tillgänglighet blir det möjligt att snabbt matcha rätt person med rätt uppdrag. Du behöver inte ringa runt för att se vem som kan göra jobbet.

Lingsom kommer endast föreslå tillgängliga uppdragstagare som uppfyller kraven för den aktuella beställningen. Systemet filtrerar också bort de namngivna tolkar som beställaren valt att inte använda för ett visst uppdrag. En förfrågan skickas till den första uppdragstagaren på listan, och om denna inte svara inom en viss giltighetstid går frågan vidare till nästa person. Automation som verkligen gör nytta.

3

Hantering av beställningar

Språkföretaget ser statusen på alla beställningar och vilka beställningar som kräver snabb reaktion. I de mångsidiga egenskaperna kan användaren till exempel välja om avbokning av beställningar ska vara avgiftsbelagd.

All information du behöver följer med beställningen från start till fakturering. 

4

Minskad administration kring Bilagor till fakturor och arvoden

Dina uppdragstagare rapporterar själva in eventuell övertid och resekostnader i samband med ett uppdrag. 

I rapportvyn kan du enkelt skapa en beställningsspecifikation till beställaren för fakturering. Du kan skapa arvodesspecifikationer till uppdragstagarna där även kostnadsersättningar finns med.

5

Datasäkerhet

Systemet möjliggör säker kommunikation mellan språkföretaget samt beställare och uppdragstagare. Också bilagor skickas enkelt i systemet.

6

Enkäter och meddelanden ersätter e-post

Du kan skapa olika slags meddelanden och enkäter för användarna. Mottagarna kan vara användargrupper eller enskilda användare, och den sammanhållna kommunikationen minskar behovet av e-post i dina projekt. 

En enkel process med Lingsom – från att ta emot beställningar till att hantera ersättning för frilansare och fakturera uppdrag.

Med Lingsom blir det enkelt att hantera beställningar och leveranser av tolkning och översättningar – både från det egna företaget och från frilansande tolkar. All information kring kundens beställningar lagras i systemet och följer med uppdraget från start till mål, och gör det dessutom enkelt att följa upp uppdragen i efterhand. 

Lingsom automatiserar dessutom många processer vilket underlättar både för beställare och dig som leverantör och gör att du kan fokusera helt på att leverera den bästa tjänsten.

  • Lingsom ger dig tillgång till avancerat systemstöd, utan komplexa IT-projekt och stora investeringar.  
  • Lingsoms funktionalitet kring att skapa beställningar, dela information och hantera uppgifter minskar behovet av e-post och telefonsamtal mellan dig och kunden och mellan dig och uppdragstagaren.  
  • Kundens grundläggande krav och behov lagras i systemet, så blir det aldrig några oklarheter kring beställningen. 
  • All information och alla kommunikation kring ett uppdrag lagras på en och samma plats och följer med beställningen från start till fakturering. 
  • Rapporter och underlag är klara när uppdraget slutförs. Tillsammans med automatisering och minskad administration är det saker som ger dig mer tid och möjligheter att växa din verksamhet.  
  • Med Lingsom kan du enkelt följa upp bland annat kvalitet på leverantörer, budget och mängd utförda uppdrag över tid.  
  • Lingsom passar språkföretag av alla storlekar, och ger dig enkel tillgång till ett avancerat orderhanteringssystem, vilket oftare är ett krav vid upphandling av språktjänster idag. 

Goda exempel

Manaara minskar administration med Lingsom

Språktjänstföretag måste kunna arbeta smart, snabbt och automatiserat för att leverera sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Systemstöd har tidigare varit förbehållna de stora aktörerna, men Manaara, ett finskt språktjänstföretag specialiserat på arabiska och finska, har hittat sin lösning i SaaS-tjänsten Lingsom. 

Läs mer >>

FAQ – Vanliga frågor kring Lingsom

Fungerar Lingsom även för mindre bolag?
Definitivt. Vi har skapat Lingsom för att det saknades ett systemstöd för mindre språkföretag och LSP:er.  Lingsom går att använda både som webbtjänst och på egna servrar, så det är helt skalbart utifrån bolagets behov både idag och i framtiden. 

Vi har ingen IT-avdelning. Kan vi använda Lingsom?
Att använda Lingsom kräver inte IT-kompetens, utan fungerar som andra webbtjänster ni är vana vid. Bolag kan också börja implementera vissa delar av verktyget först, och sedan bygga vidare i takt med att behoven och vanan ökar. 

Vi jobbar med ett nätverk av frilansare. Hanterar Lingsom det?
Det gör det verkligen. En stor fördel med Lingsom är att information och kommunikation följer med beställningarna och det blir tydligt både för kund och uppdragstagare vad som gäller och vad status på projektet är. Med Lingsom slipper man hantera projekten via e-post och telefon. 

Hur kommer man igång med Lingsom?
Boka in en demo av verktyget, så pratar vi också om bolagets behov och bästa sätten att få Lingsom på plats i verksamheten. 

Boka demo

Jag vill se vad Lingsom kan göra för mitt bolag.

Genom att använda formuläret godkänner jag att Lingsom får behandla informationen digitalt för att hantera bokningen, och för att skicka relevant information kring Lingsom.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lingsom är skapat för språkbranschen

Lingsom är ett digitalt system för att hantera projekt kring översättningar och tolkningar enkelt, säkert, effektivt och med minimal administration både för beställare och leverantörer. Lingsom är skapat utifrån praktiska erfarenheter och behov inom språkhantering och ger unik tillgång till systemstöd för alla som arbetar med språktjänster, oavsett storlek och oavsett om man är leverantör av språktjänster eller beställare inom privat eller offentlig sektor. Upptäck fördelarna med Lingsom genom att boka en demo