• Suomi
 • English

Lingsom gör tolkning till kommunikation – inte administration – och förbättrar servicen till medborgarna.

Lingsom är en digital lösning för att hantera projekt kring tolkningar och översättningar på ett sätt som blir enkelt och med minimal administration både för beställare och leverantörer av språktjänster.

Att få hjälp med tolkning, teckenspråk och översättning betyder ofta mer än man kan ana. 

Det gör såväl vardagssituationer som incidenter smidigare och enklare att hantera, till exempel på vårdcentralen, sjukhuset, skolan eller vid tullen. Det gör det enklare att komma överens i affärsrelationer och vid myndighetsutövning. Det skapar förståelse och tydlighet inom juridiska och polisiära sammanhang. Och det kan vara fråga om liv och död inom vården. Det handlar helt enkelt om att låta människor förstå varandra bättre i så många olika sammanhang. Vad det inte borde handla om är administration.

 

 • Lingsom är mjukvarulösning för att hantera hela processen – från beställning till koordinering och ekonomihantering – för tolk- och översättningsuppdrag.
 • Lingsom ger beställare av språktjänster tillgång till ett stort utbud av språkleverantörer som matchar era krav. Det ökar servicenivån när det kommer till språktjänster inom offentlig sektor.
 • Lingsom samlar all information kring beställningar och leveranser på ett ställe – i ert egna system. Det underlättar väldigt mycket både för att beställa och koordinera uppdrag, ekonomihantering och uppföljning. 
 • Lingsom kan användas som en molnlösning out-of-the-box, men kan specialanpassas utifrån era behov och hanteras lokalt för att till exempel säkerställa extra höga säkerhetskrav. 

6 snabba fördelar med Lingsom inom offentlig sektor

1

Samla alla språktjänster på ett ställe

Du skapar enkelt alla beställningar och koordinerar uppdrag för tolkning och översättning direkt i Lingsom. Verktyget samlar dessutom alla leverantörer på ett ställe, i ditt system. Du får överblick över aktuella beställningar och kan göra ändringar i dem utan att behöva gå till flera olika leverantörers system.

2

Minska administration och förenkla uppföljning av språktjänster

Ekonomiavdelningar brukar älskar Lingsom. All nödvändig information följer med beställningen i varje steg och kan enkelt matchas mot fakturering från leverantören. Det ger full insyn med minimal handpåläggning.

3

Få tillgång till fler språkkompetenser

Med dagens omfattande upphandlingar av språktjänster har små företag ofta liten möjlighet att vara med i upphandlingar. Det leder till ett begränsat utbud och ibland brist på t.ex. tolkar inom mindre språk. Med Lingsom matchas beställningar även med tolkar och översättare som kan mindre vanligt förekommande språk. Det förenklar förstås hanteringen av tjänster betydligt, men framför allt ger det mycket bättre service till brukaren.

4

SE TILL ATT KRAVEN UPPFYLLS VARJE GÅNG​

I beställningen ställer du enkelt upp önskemål och krav på kompetens, certifieringar, tillgänglighet på plats eller digitalt och mycket mer och får matchningar som uppfyller behoven vid varje tillfälle. Du kan använda egna listor över godkända leverantörer av språktjänster. Utan att behöva dubbelkolla vet du att kraven uppfylls vid varje beställning du gör.

5

Spara tid med automation och smarta matchningar

Det som kan automatiseras sker automatiskt i Lingsom. Då gör det manuella arbetet också bäst nytta. Automatisering gör det också möjligt att hitta leverantörer blixtsnabbt om en leverantör får förhinder eller ett nytt behov uppstår.

6

Skapa bättre medborgarservice

Med Lingsom får du snabbare tillgång till tolktjänster, även på mindre vanliga språk. Det gör i sin tur att du kan erbjuda bättre service till brukarna. Med bra stöd för uppföljning och utvärdering blir det också enklare att se till att resurserna används på rätt sätt. 

En enkel process med Lingsom – från att skapa uppdrag till att hantera ersättningar för språk­tjänster.

Med Lingsom blir det enkelt att beställa, koordinera och hantera tolkning och översättningar. Du gör helt enkelt en beställning utifrån dina behov – organisationens grundläggande krav och förutsättningar finns redan lagrade i systemet, tillsammans med godkända leverantörer – och Lingsom automatiserar mycket av den övriga hanteringen. Efter utfört uppdrag vet du att du både har korrekt underlag för ekonomihanteringen och för att följa upp språktjänster över tid. 

 • Grundläggande krav kring språktjänster och dina godkända leverantörer lagras i systemet, så slipper du fundera på det. 
 • Endast leverantörer som matchar beställningen blir tillfrågade. Och kan de inte går frågan automatiskt vidare till nästa leverantör. 
 • Du håller dig ajour med beställningen, om du vill. 
 • All information kring ett uppdrag lagras på en och samma plats. 
 • Rapporter och underlag är klara när uppdraget slutförs. 
 • Med Lingsom kan du enkelt följa upp bland annat kvalitet på leverantörer, budget och mängd utförda uppdrag över tid. 

Goda exempel

Manaara minskar administration med Lingsom

Språktjänstföretag måste kunna arbeta smart, snabbt och automatiserat för att leverera sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Systemstöd har tidigare varit förbehållna de stora aktörerna, men Manaara, ett finskt språktjänstföretag specialiserat på arabiska och finska, har hittat sin lösning i SaaS-tjänsten Lingsom. 

Läs mer >>

FAQ – Vanliga frågor kring Lingsom

Vilka språktjänsteleverantörer finns i systemet? 
Lingsom är ditt verktyg för att hantera språktjänster, så det är dina upphandlade och godkända leverantörer som får förfrågningar och matchas mot uppdragen.  

Blir det enklare att upphandla språktjänster med Lingsom?
Eftersom Lingsom kan automatisera och effektivisera hanteringen kring språktjänster skapar det också möjlighet att upphandla fler leverantörer – både stora som små företag – utan att administrationen ökar. Och det ger i sin tur tillgång till tolkning och översättning inom fler språkområden och ett större urval. 

Kan olika avdelningar beställa tolkningstjänster genom Lingsom?
Med Lingsom kan du lägga upp användare och avdelningar utifrån vad som passar bäst för din organisation, och automatiskt få flöden som förenklar hanteringen. Kraven som ställs på tolkarna kan skilja sig åt mellan olika avdelningar och verksamheter inom organisationen, precis som fakturering ska gå till olika kostnadsställen. Lingsom håller koll på alla de bitarna, så att dina medarbetare kan fokusera på att leverera bra service. 

Boka demo

Jag vill se vad Lingsom kan göra för min verksamhet.

Genom att använda formuläret godkänner jag att Lingsom får behandla informationen digitalt för att hantera bokningen, och för att skicka relevant information kring Lingsom.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lingsom är skapat för språkbranschen

Lingsom är ett digitalt system för att hantera projekt kring översättningar och tolkningar enkelt, säkert, effektivt och med minimal administration både för beställare och leverantörer. Lingsom är skapat utifrån praktiska erfarenheter och behov inom språkhantering och ger unik tillgång till systemstöd för alla som arbetar med språktjänster, oavsett storlek och oavsett om man är leverantör av språktjänster eller beställare inom privat eller offentlig sektor. Upptäck fördelarna med Lingsom genom att boka en demo