• English

Virtaus videoservice

Videosamtalstjänsten Virtaus har utvecklats för att möta de behov inom distansarbete som undantagsläget orsakat av covid-19 -pandemin har gett upphov till. Den lämpar sig för alla situationer där en säker och smidig videoförbindelse är viktig. Virtaus är en oberoende tjänst, men den kan även användas i anslutning till Lingsom.

Virtaus video service från Lingsom

Lingsom är skapat för språkbranschen

Lingsom är ett digitalt system för att hantera projekt kring översättningar och tolkningar enkelt, säkert, effektivt och med minimal administration både för beställare och leverantörer. Lingsom är skapat utifrån praktiska erfarenheter och behov inom språkhantering och ger unik tillgång till systemstöd för alla som arbetar med språktjänster, oavsett storlek och oavsett om man är leverantör av språktjänster eller beställare inom privat eller offentlig sektor. Upptäck fördelarna med Lingsom genom att boka en demo